ÎNDRĂGOSTITĂ DE MIRELE MEU – ISUS (SESIUNE) – Mamaia 2014

RODICA VOLINTIRU s-a născut în România, dar locuiește în Canada de peste 20 de ani, împreună cu soțul ei, Marian, și cei patru copii. Rodica, s- a născut într- o familie cu 10 copii, cu toții creștini. De-a lungul vieții, a trecut prin multe încercări, păcate, dezamăgiri. Cel rău a urmărit să îi ia viața de mai multe ori, chiar având tendințe de sinucidere. Însă Dumnezeu, care i-a dat viață, a avut un plan minunat pentru viața ei și întotdeauna a salvat- o. Dumnezeu, care a aprins un foc în ea, o pasiune pentru Domnul Isus și Împărăția Lui, a chemat-o la o viață de consacrare prin post și rugăciune pentru națiuni, mai ales pentru ROMÂNIA. Împreună cu soțul ei, vin în fiecare vară (2-3 luni) în misiune, pentru a sluji în România, dar și în alte țări.
Cântarea Cântărilor
„Trage-mă după tine! Și haidem să alergĂm! Împăratul mă duce În odăile lui.”(1:4)
„Preaiubitul meu vorbește și-mi zice :”Scoală-te iubito, și vino, frumoaso.” (2:13)
„Preaiubitul meu este al meu și eu sunt al lui.”(2:16)
„Ce frumoasă ești, iubito,uite ce frumoasă ești,cu ochii tăi de porumbiță! Ce frumos ești preaiubitule, ce plăcut ești!”(1:15-16)

Să nu uităm niciodată cât de mult ne iubește Mirele nostru iubit, Isus. El este așa de îndrăgostit de noi, încât ne numește mireasa Lui care ne-a iubit, ne-a ales încă de la începutul vremurilor. Noi suntem în inima Lui; suntem răscumpărate și iubite, iar iubirea Lui față de noi este una veșnică.
El ne iubeste cu o pasiune divină. Neîncetat ne caută, ne așteaptă, ne atrage la El; ne vrea mereu la pieptul Lui. Nimeni și nimic nu ne poate despărți de Mirele nostru. Nu ne lasă nici o clipă singure, nu ne uită, nu ne abandonează, ci continuă să ne atraga la El. De ce? Pentru că Iubirea Lui e ca un magnet irezistibil. Iubirea Lui e ca un foc care nu se poate stinge niciodată. Iubirea Lui este ca un râu care înviorează pustiul. Iubirea Lui ne mângâie, ne iartă, ne eliberează, ne dă sigurantă, ne împlinește.
Nimic nu se poate compara cu iubirea Lui. De aceea, suntem chemate în locul tainic, în locul secret ca să auzim vocea Lui. Suntem chemate în cămările Lui ca să ne odihnim la pieptul Lui. Dumnezeu ne cere să-L iubim cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată puterea noastră.
Deci, să căutăm mai întâi dragostea Lui, părtășia cu El, fața Lui, apoi, cu siguranță, că ne vom îndrăgosti de El și vom începe să-I vedem frumusețea și slava. Iar focul dragostei Lui va veni peste noi, încât vom deveni persoane total diferite, care vom putea face diferență în jurul nostru, în cadrul familiei noastre, în biserică și în societate.
Aceasta-i fundația credinței noastre – dragostea! Dragostea care nu se mută de la mine, de la tine. Când ești îndrăgostită, poți totul. Poți să iubești pe cei ce nu merită, poți sa ierți, poți să te sacrifici.
Orice ne-ar cere Domnul, vom asculta cu bucurie, pentru că Îl iubim pe Mirele Ceresc. Cel care va veni în curând să ne mute în Noul Ierusalim, să fim împreună cu El.

VĂDUVA ÎNTRE PRIVILEGII ȘI RESPONSABILITĂȚI (SEMINAR) – Mamaia 2014

ANGELA ȚIPRIGAN
,,Pe voi v-am luat în spinare de la obârșia voastră. V-am purtat pe umăr de la nașterea voastră; până la bătrânețea voastră Eu voi fi Același, până la căruntețele voastre vă voi sprijini.V-am purtat,și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc.” (Isaia 46:3-4)
Încă din Deuteronom10:18, Moise este atenționat cu privire la văduve. Sunt multe referințe în care Dumnezeu se definește a fi TATĂL, APĂRĂTORUL, CEL CE FACE DREPTATE. De ce atâtea privilegii pentru această categorie? Chiar așa, m-am întrebat adesea: de ce încadrează Dumnezeu văduvele într-o categorie atât de specială?

Cred că înțeleg: Dumnezeu nu dă niciodată un privilegiu fără responsabilități precise. În 1Timotei5:5-10, găsim un portret destul de asemănător cu cel din Proverbe 31: ,, Adevărata văduvă trebuie să-și pună nădejdea în Domnul. Să stăruiască zi și noapte în cereri și rugăciuni, să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei nenorociți, să fi dat ajutor la orice faptă bună”. Ca o ilustrare a acestui principiu, toate văduvele prezentate în Scriptură, sunt femei active, demne de urmat. 1Împărați 17 o prezintă pe văduva din Sarepta, care, pentru o vreme, și-a transformat casa în ascunzătoare pentru Ilie, cel care fugea de mânia distrugătoare a lui Ahab. Domnul îi răsplătește slujirea în scurtă vreme, prin învierea propriului fiu. În 2 Împărați 4:1-7,văduva prezentată este un model de supraviețuire și luptă pentru viața copiilor ei. Dumnezeu îi apreciază credința și, prin proorocul Elisei, îi înmulțește puținul undelemn transformându-l într-o resursă pentru viață.

Cartea Rut ne familiarizează cu viața a două văduve care au refuzat să rămână victimele deciziei lipsite de înțelepciune a lui Elimelec. S-au smerit și s-au întors din Țara Moabului în Betleem – Cetatea Pâinii. Dumnezeu le-a onorat credința și ascultarea și le-a pus în cinste,în genealogia Domnului Isus.

Luca 2:36-38 ne prezintă un alt model de văduvă aflată în slujire. Cei 84 de ani nu o împiedicau pe Ana să stea zi și noapte în Templu, în post și rugăciune. Credincioșia îi este răsplătită chiar prin întâmpinarea lui Isus, Cel pe care Îl aștepta cu toată ființa ei. Este cea dintâi în răspândirea veștii despre împlinirea vremii despre mântuire.

În Marcu 12:42, întâlnim dăruirea totală (deși avea doar doi bănuți) a unei văduve care, prin aprecierea Domnului, rămâne celebră peste milenii și în veșnicie.

În Faptele Apostolilor 9:36-41, o altă femeie din rândul văduvelor slujește în mod plenar celor în nevoie, făcând ,,o mulțime de fapte bune și milostenii”. Cămășile și hainele făcute de Dorca sunt o mărturie că tot ce facem pentru Domnul se întoarce cu răsplătire. Rugăciunea celor ajutați mișcă inima lui Petru, dar, mai mult, pe cea a Tatălui, care o trezește la viață chiar din cămara morții.

Iată, că Biblia ne schimbă mentalitatea conform căreia văduvele sunt o categorie de asistate social, care să ne stârnească doar compasiunea. În viziunea lui Dumnezeu, ele nu sunt niște pensionare inactive, care să se plângă la nesfârșit de boli, medicamente și venituri insuficiente. Dimpotrivă, văduvia este o perioadă în care femeia este degrevată de multe responsabilități directe și se poate pune la dispoziția lui Dumnezeu cu toată ființa ei.

Dragi văduve, poate că, de multe ori, prejudecățile celor din jur au pus peste viața voastră un jug al neputinței. Chiar dacă, pentru unii sunteți anonime, nu uitați: pentru Dumnezeu,voi sunteți celebre! Pentru fiecare situație în care sunteți nedreptățite sau marginalizate, Însuși Dumnezeu este Cel ce va face dreptate, Tatăl, Apărătorul. Luați acest privilegiu ca pe cea mai mare resursă din viața voastră! Perioada voastră activă nu s-a încheiat. Nu dimensiunile umane vă definesc, ci modul în care Dumnezeu vă vede și vrea să vă folosească. Toate aceste văduve despre care vorbește Biblia poate că au așteptat toată viața momentul istoric în care au fost folosite de Dumnezeu. De fapt, ele au devenit celebre nu datorită vieții lor de până atunci, ci momentelor celeste în care au devenit instrumente în mâna Creatorului. Nici o vârstă nu este prea înaintată ca să puteți fi folosite de El.

 Voi puteți să fiți străjerii de pe metereze, să mijlociți pentru cei pe care-i doriți întorși din țara vrajmașului în cetățile de scăpare;
 Voi puteți fi cele a căror lumină nu se stinge noaptea, pentru că mângâiați poporul cu rugăciuni;
 Voi puteți avea un cuvânt de înțelepciune și perspectivă biblică pentru cei osteniți și învinși vremelnic în încercări;
 Voi puteți avea timp să sfătuiți o nevastă tânără, să citiți povești micuților, să încurajați adolescenții în derivă;
 Dacă nu mai puteți alerga, mâinile voastre încă mai pot lucra harnice pentru cei în nevoie: puteți tricota, puteți coase, ca Dorca altădată;
 Mâinile voastre mai pot ține condeiul care să scrie cuvinte de încurajare și restaurare în promisiunile Domnului pentru cei obosiți de alergare și dezamăgiți.
Și, Doamne, câte nu puteți face, dacă vă puneți la dispoziția Domnului! Nu vă uitați la limitările voastre, ci la potențialul promisiunilor: ,, El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în lesin. Flăcăii obosesc, chiar tinerii se clatină; dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturul; aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.” (Isaia 40:29-31)

CÂNTAREA CÂNTĂRILOR ŞI INTIMITATEA ÎN CĂSNICIE (SEMINAR) – Mamaia 2014

RODICA BACIU locuiește în Tg.Mureș împreună cu soțul, Ioan Matei, și cei trei copii Mirel ( 21 ani ), Natalia ( 18 ani ) și Eusebiu ( 12 ani ). Rodica este de profesie economist și împreună cu soțul ei dețin o firmă de distribuție piese auto unde lucrează peste 250 de angajați . Pe lângă această profesie, Rodica este implicată în lucrarea cu femeile fiind coordonatoare a lucrării cu femeile în județul Mureș, realizatoare a emisiunii PENTRU NOI FEMEILE, la CREDO TV, precum și coordonatoarea colectivului de redacție al revistei creștine, SUFLET DE FEMEIE . Rodica este absolventă a masterului de teologie sistematică la Universitatea Aurel Vlaicu, din Arad și are o preocupare deosebită de a studia Cuvântul lui Dumnezeu, împreună cu alte femei, din dorința de a vedea vieți transformate și de a contribui la vindecarea societății contemporane prin răspândirea Evangheliei și combaterea secularizării .
Familia Baciu a înființat în anul 2005, Fundația MATER care promovează principiile ProLife și ajută în special femeile aflate în situații grele. Fundația MATER oferă servicii de consiliere psihologică , suport pentru persoanele aflate în lupta cu cancerul, precum și cursuri pentru tineri pe diferite teme: prevenirea bolilor cu transmitere sexuală , antiavort, antipornografie , antidrog .

Cum interpretăm Cântarea Cântărilor ?
~ Cântarea Cântărilor – aplicație practică pentru căsnicia ta ~
Adesea s-a pus problema interpretării cărții Cântarea Cântărilor. Unii au susținut că ea vorbește despre căsătorie, iar alții că vorbește doar despre lucruri spirituale (despre căsătoria Mirelui Isus cu Mireasa, adică Biserica), însă adevărul este că acest poem se referă la viața de familie, dar și la viața spirituală, argumentul forte fiind că scopul căsătoriei a fost acela de a reflecta pe pământ relația de dragoste dintre Hristos și Biserica Sa. Oriunde găsim sfaturi despre căsnicie, în Biblie, vom găsi aplicație la relația spirituală de care putem să ne bucurăm cu Domnul nostru, iar pe măsură ce învățăm mai mult despre dragostea Lui pentru noi, vom știi mai mult cum trebuie să ne comportăm în căsnicie.
Cartea Cântarea Cântărilor este cel mai important model practic pentru viața de căsnicie care presupune o viață romantică, plină de semnificație afectivă. Cartea nu conține o poveste de dragoste obișnuită sau imaginară, ci este una reală, avându-i ca protagoniști pe Împăratul Israelului și o frumoasă fată de la țară.
Cartea redă cu amănunt emoțiile trăite de cei doi miri, cât și modul în care ei au știut să se bucure de tinerețea lor. Cuvintele și atitudinile acestora sunt încă relevante pentru noi, chiar dacă nunta lor s-a petrecut acum 3000 de ani. Ei ne prezintă portetul vieții de iubire al unor soți care îl cinstesc pe Dumnezeu (945 I. Hr.).
Planul Lui Dumnezeu
“ De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup.”( Gen 2:24)
Planul Lui Dumnezeu a fost ca bărbatul și femeia să trăiască în părtășie cu El și într- o relație altruistă de dăruire reciprocă. Unirea conjugală implică unitatea spirituală, sufletească și trupească. Doar soții care reușesc acest fel de contopire – duh, suflet și trup – se vor simți cu adevărat împliniți în căsnicia lor.
• Unitatea spirituală înseamnă să te bazezi pe Hristos pentru împlinirea nevoilor tale de siguranță și importanță.
• Unitatea sufletească înseamnă să slujești partenerului tău în așa fel încât să îl faci tot mai conștient de valoarea pe care el sau ea o are în Hristos. Această atitudine exclude manipularea, respingerea și căutarea intereselor egoiste.
• Unitatea trupească înseamnă să te bucuri de plăcerea sexuală ca și expresie a unei relații personale și în același timp, păstrând distanța față de orice lucru care dărâmă unitatea spirituală și sufletească dintre cei doi.
Relația de dragoste, inclusiv cea fizică, este o parte a închinării, a mulțumirii soților înaintea Lui Dumnezeu.
“Eu intru în grădina mea, soro, mireaso, îmi culeg smirna cu miresmele mele, îmi mănânc fagurul de miere cu mierea mea, îmi beau vinul cu laptele meu… -Mâncaţi, prieteni, beţi şi îmbătaţi-vă de dragoste! –“ ( Cântarea Cântărilor 5:1)
Partea finală a acestui verset este considerată ca fiind replica lui Dumnezeu, care este alături de cei doi în intimitatea lor, unde aceștia se bucură unul de celălalt, desfătându-se la ospățul pe care însuși Dumnezeu l-a pregătit pentru ei. Când omul este sătul și adăpat, conform versetului de mai sus, atunci el oferă fidelitate și dragoste partenerului. Există un risc necontrolat când oamenii trăiesc flămânzi și în sărăcie afectivă, aceștia sunt într-o permanentă agitație și dezamăgire de viața pe care o trăiesc. Sunt foarte predispuși la ceartă și acuzații nefondate față de partener. Motivul nu este altul decât că este o neîmplinire în dragoste.
Unitatea trupească
Soția este responsabilă pentru împlinirea nevoilor sufletești și trupești ale soțului și trebuie să facă din acestea prima ei prioritate, în aceeași măsură și soțul este responsabil de împlinirea nevoilor sufletești și trupești ale soției.
În întâia epistolă scrisă Corintenilor, apostolul Pavel, prezintă principiile permanenței, regularității, necesității și reciprocității de care trebuie ținut cont în relația intimă. Relația intimă nu este o descoperire a omului, ci este o funcție pe care a lăsat-o Dumnezeu în om. Relația intimă nu este ceea ce promovează lumea; acea relație, este o relație pervertită, copiată de Diavolul și apoi pervertită numai să nu împlinească oamenii planul măreț a lui Dumnezeu.
“Totuşi, din pricina curviei, fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei. Bărbatul să-şi împlinească faţă de nevastă datoria de soţ; şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre. … “ (1 Corinteni 7:2-5).
Ce înseamnă că nevasta nu este stăpână pe trupul ei și invers? La fel este și cu bărbatul…
Poate însemna că, dacă nu te preocupi de împlinirea partenerului, te faci vinovat de căderea lui sau a ei în păcat. “Păcatul pândește la ușă, dar tu stăpânește-l. “ (Genesa 4:7)
Obstacole în calea unității trupești
Cântarea Cântărilor 2:15 :“ Prindeți-ne vulpile, vulpile cele mici, care ne strică viile; căci viile noastre sunt în floare. “
Vulpea este simbolul vicleniei, al șireteniei, sunt lucruri care pot să pară inofensive, minore, dar care să aibă un efect major, negativ, asupra relației noastre intime.
Care pot să fie acele vulpi mici ? Duritatea bărbatului, insensibilitatea femei la dorințele bărbatului, critica din partea partenerului, lipsa de igienă, lipsa de interes pentru o îmbrăcăminte adecvată în dormitor sau în casă, etc.
1. Probleme sufletești ale unuia dintre parteneri: inhibiții, complexe care își au originea în experiențe trecute (viol, incest, pedeapsă) sau învățături greșite, religiozitate.
2. Probleme între parteneri: tensiuni care își au originea în probleme de comunicare, mânie, neiertare, resentimente, frică de respingere, vinovăție.

3. Probleme legate de technica actului sexual: cunoștințe insuficiente privind modul în care trebuie să ne raportăm la partener, atitudine nepotrivită, practici care dărâmă partea spirituală, exces de spiritualitate importat din anumite invățături păgâne: relațiile intime sunt împotriva omului spiritual.
Temă de casă:
Citește cu voce tare, împreună cu șotul tău Cântarea Cântărilor, luându-vă rolul mirelui și al miresei, stând în intimitate foarte aproape unul de celălalt.

CÂNTAREA CÂNTĂRILOR ŞI CEA MAI PROFUNDĂ ÎMPLINIRE(SESIUNE) – Mamaia 2014

LIGIA SEMAN locuiește în Hunedoara împreună cu cele două fiice ale sale – Ruth și Rebeca, și soțul ei, Tibi. Este scriitoare, autoare a patru romane creștine de succes: Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și Triumf și Portrete din cioburi, dar și a unui studiu biblic cu adresabilitate feminină, Domnind peste împrejurările vieții, prin care au fost atinse viețile multor femei. Împreună cu soțul ei, Tibi, sunt invitați să vorbească la numeroase seminarii și conferințe din țară și diasporă. Ligia, împreună cu soțul și echipa de slujire, organizează conferințe naționale de femei, având drept scop eliberarea, restaurarea și echiparea femeilor din România.
Sufletul nostru însetează Dumnezeu şi EL ne atrage spre El. Puterea Lui de atracţie este puterea noastră de a urmări. Cântarea Cântărilor 1 : 4 ”Trage-mă după tine ! Şi haidem să alergăm ! ”
1. ODĂILE REVELAŢIEI
V4. Împăratul m-a dus în odăile Sale.
Scopul odăilor :
– intimitatea cu El
Psalmul 46: 10- ”Opriţi-vă şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri! Eu stăpânesc pe pământ.” A ştii – ebraică – yada –descrie cea mai intimă formă a cunoaşterii – are loc în actul unirii intime dintre soţ şi soţie. (Geneza 4: 1: „ După aceea, a cunoscut Adam pe Eva, femeia sa.”)
Luca 8: 46 – ” S-a atins cineva de Mine, căci am simţit că a ieşti din Mine o putere.” ischus – puterea în sine a lui Dumnezeu, dunamis – puterea lui Dumnezeu care acţionează
Structura inimii: intelect (minte, gândire) sentimente (emoţii), voinţă ( alegere), setea inimii
Tu ne-ai făcut pentru Tine şi inimile noastre nu se odihnesc pănâ când nu îşi află odihna în Tine (Sf. Augustin.) Această sete este motivaţia care impulsionează toate celelalte trei trăsături caracteristice ale inimii în direcţia găsirii împlinirii.
Ps. 42:1,2 “Cum doreşte un cerb izvoarele de apă, aşa te doreşte sufletul meu pe Tine Dumnezeule! Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu…
Ps. 63:1 Îmi însetează sufletul după tine, îmi tânjeşte trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat şi fără apă</em>
Luca 10 :39, 40 Maria s-a aşezat jos la picioarele Domnului şi asculta cuvintele Lui… Marta era împărţită cu multă slujire, a venit repede la EL
Isus a numit ceea ce făcea Maria ,,singurul lucru care trebuieşte şi “partea cea bună care nu i se va lua niciodată”
Termenul folosit de Luca, referitor la Marta « împărţită cu multă slujire »– distrasă este termenul folosit în Noul Testament în limba greacă când este vorba de îngrijorare – merimnao care înseamnă a avea o minte împărţită (merizo- a împărţi+ nous”mintea„)
Aşa ni se întâmplă şi nouă când mintea noastră este împărţită cu multe treburi. Energia şi timpul nostru sunt limitate. În zilele noastre, societatea aşteaptă mai mult ca oricând de la noi, femeile. Daca cineva m-ar întreba care sunt cele mai importante lucruri din viaţa unei femei aş răspunde fără ezitare: Dumnezeu, familia, biserica şi apoi toate celelalte activită şi seundare(serviciul, relaţiile etc). Teoretic este simplu, dar practic avem priorităţile bine stabilite în viaţă? Este Dumnezeu pe primul plan în viaţa noastră, sau Îl înlocuim cu lucrurile aşa zise „urgente” care apar în fiecare zi?
Are loc Dumnezeu în schema noastră zilnică atât de ocupată, sau amânăm întâlnirea cu EL până la sfârşitul zilei când suntem istovite dupa munca de peste zi (după serviciu, timpul petrecut cu familia, cu prietenii, activitățile din biserică) ? Ne rezervăm noi câteva minute din cele 24 de ore numai pentru Preaiubitul inimii noastre – Dumnezeu, sau întotdeauna ne rugăm pe fugă și nu avem timp suficient pentru El? La serviciu – nu întârziem sau nu ne luăm liber oricât de obosite am fii. Când suntem obosite mai întâi tăiem din timpul petrecut cu Domnul, iar apoi din celelalte.
Marta nu a reușit să înțeleagă că timpul petrecut cu Domnul era mai important decât curățenia, decorarea mesei. Nu că acestea nu ar fi fost importante, dar nu trebuie puse niciodată înaintea timpului petrecut cu Domnul. Maria a înteles că acum, și nu mai târziu, era momentul să întrerupă orice activitate, să pună la o parte lucrurile secundare din viața ei și să se bucure la picioarele Domnului. Să ne întrebăm: Îl iubim noi îndeajuns pe Domnul încât să- L punem pe primul plan al vieții noastre în fiecare zi? Sau venim cu tot felul de argumente. O să petrec mai mult timp cu Dommnul: « Când o să-mi organizez mai bine timpul, când o să-mi crească mai mari copiii, când o să am un servici mai ușor, când o să am mai mult timp liber? »Toate acestea sunt minciunile Satanei ! Nu vom avea niciodată timp mai mult decât acum. Dacă nu ne facem timp pentru El azi, nu vom avea mai mult timp niciodată. Dacă nu îți pui deoparte timp pentru Domnul, întotdeauna va fi altceva mai urgent și mai important de făcut !

– să primim revelaţia. Prima revelaţie din odăile interioare – acceptarea în Fiul Dragostei – « sunt neagră, dar sunt frumoasă ( fermecătoare ) »
2 Corinteni 12 : 9 El mi-a zis : « Harul Meu îţi este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciuni este făcută desăvârşită. Deci, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine »
Întreaga lucrare spirituală pentru Dumnezeu îşi are izvorul în revelaţie. Fără revelație, privind scopul veșnic al lui Dumnezeu, nu poate exista lucrare spirituală adevărată. Este diferenţă între profetic şi potenţial care necesită participarea noastră !
– să ne odihnim în urma laudelor aduse Împăratului şi a încurajării Lui pentru noi
Cântarea Cântărilor 1 : 8 – ” Dacă tu nu ştii, o, cea mai frumoasă dintre femei ! « Cântarea Cântărilor 1 :15„ Iată, tu eşti frumoasă, drgostea Mea, iată, tu eşti frumoasă ; cu ochii tăi de porumbiţă . Ce frumos eşti prea iubitule, ce plăcut eşti ! Verdeaţa este patul nostru ! „

2. CASA DE OSPĂŢ – CASA VINULUI – PREZENŢA COPLEŞITOARE, BUCURIA ÎN DUHUL Cântarea Cântărilor 2: 4- ”El m-a dus în casa de ospăţ, şi dragostea era steagul fluturat peste mine! ”
În casa de ospăţ – accentul e pus pe dragostea Lui: ” Dragostea era steagul fluturat peste mine.” Steag – ebraică – dagal – a ridica un drapel – în sens figurativ a ieşi în evidenţă.
Ieremia 31:25 ”Căci voi răcori sufletul însetat şi voi sătura orice suflet lihnit de foame.”
Termenul ebraic pentru ”a sătura”, a satisface este male,care înseamnă ”a umple, a împlini, umplerea a ceva ce era gol, actul de a alimenta precum şi experienţa saţietăţii. Împlinirea pe care El ne-o poate da nu vine odată cu mântuirea. Mântuirea ne asigură o viaţă pt eternitate, satisfacţia sufletului ne asigură o viaţă din abundenţă aici pe pământ.

POZIŢIA FECIOAREI DIN CAPITOLUL 1 – A VĂZUT VALOAREA DOMNULUI PENTRU EA, DAR NU A VĂZUT POZIŢIA PE CARE TREBUIE S-O IA ÎNAINTEA LUI . EA SE BUCURĂ DE EL, DAR EL ÎNCĂ NU SE POATE BUCURA DE ROADELE EI.
3. GLASUL MIRELUI
Cântarea Cântărilor 2: 8 – ” Aud glasul Preaiubitului meu! Iată—L că vine!”
Auzirea glasului lui Hristos face separarea între acei care doar aleargă după El şi între acei care încep să-şi înţeleagă valoarea, identitatea în Hristos! Ca El să se poată bucura de fecioară, de rodul muncii sufletului Lui – ea trebuie să îşi vadă valoarea, poziţia, identitatea.
4. ATÂT DE MARE E VALOAREA PREAIUBITEI, ÎNCÂT EL “vine săltând peste munţi, sărind peste dealuri” (Cântarea Cântărilor 2: 8) Nimic nu e prea înalt să îl poată opri! Cristos a înviat! El a învins toate dificultăţile şi barierele pentru a fii aproape de noi!
5. ZIDUL
V. 9 – „Iată-l că este după zidul nostru, se uită pe fereastră, priveşte printre zăbrele.”
Zidul – resentimetele noastre, răni, complexele de inferioritate, respingerea în urma căreia ne ascundem după zid, criza vârstei mijlocii, vârsta înaintată, etc. Chiar dacă omul înalţă un zid – pentru El va fi întotdeauna nişte zăbrele mici. El te cheamă să ieşi din sentimentele tale şi să trăieşti la înălţimea făpturii născute din nou – cum El te-a creat..
ZIDUL – POATE SĂ ÎNSEMNE ŞI FRICA DE A TE ÎMPOTRIVI CELUI RĂU ÎN RĂZBOIUL SPIRITUAL!
Războiul spiritual din Apocalipsa 12: 7- 11. Rezultatul luptei dintre Mihail și dragonul: 1. Dragonul și îngerii lui au fost biruiți. 2. Stâpânirea şi autoritatea lui Hristos, pentru că pârâşul fraţilor Lui a fost aruncat jos.
Mihail apare şi în războiul spiritual descris în Daniel 10 : 1- 13
1 Ioan 3: 2-” Prea iubito, acum eşti fiică de Dumnezeu. Şi ce va fii nu s-a arătat încă, dar ştii că atunci când ți se arăta El – eşti ca El, pentru că îl vezi aşa cum este.” Când ai început tu să te rogi – a ieşit Cuvântul şi Eu vin să ţi-l vestesc – căci tu eşti prea iubită şi scumpă. Ia aminte la cuvântul acesta şi înţelege revelaţia ( Daniel 9: 23). Preaiubito, nu te teme de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dar căpetenia împărăției perșilor mi-a stat împotrivă 21 de zile, însă iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei ( Daniel 10:12). Nut e teme de nimic, fiică preaiubită! Pace ţie! Fii tare şi cu inimă! Şi pe când îmi vorbea, am prins iar putere şi am zis: Vorbeşte, Domnul meu, căci m-ai întărit!( Daniel 10:19) .
EL VINE PESTE DEALURI, SĂRIND PESTE MUNŢI, DAR ŞI NOI TREBUIE SĂ ÎNVĂŢĂM CE ÎNSEAMNĂ SĂ TRECI PESTE DEALURI ŞI MUNŢI
Dacă în capitolul 1 era o alergare lină, acum este ceva agresiv – treci peste dealuri, ieşi de după zid. Pentru ca El să se bucure de rodul muncii sufletului Său – să umblăm în autoritatea câştigată de El la cruce!
5. ABILITATEA DE A TE ÎNTĂRI SINGUR ÎN MIJLOCUL– CALEA SPRE “SALA TRONULUI”, SPRE DESTINUL VEŞNIC

Cântarea Cântărilor 5:7 –”Străjerii care dădeau ocol cetăţii m-au găsit şi m-au lovit, m-au rănit; păzitorii zidurilor mi-au laut vălul.”
Străjerii care trebuiau să vegheze asupra fecioarei, în loc să îi înţeleagă durerea – o rănesc. De multe ori, când trecem prin dificultăţi – cei care ar trebui să ne fie alături – ne acuză că Domnul s-a retras din viaţa noastră pentru că noi am greşit. Cei din jur nu realizează că am suferit destul şi avem nevoie de slujirea lor. Domnul îngăduie astfel de situaţii zdrobitoare pentru a ne învăţa încrederea deplină în El: „ Ocara mi-a zdrobit inima. Şi sunt bolnavă! Am căutat milă, dar nu am găsit deloc! Şi mângăietori, dar nu am găsit niciunul! „ ( Cântarea Cântărilor 5: 20)
Exemplul Împăratului David: deşi Domnul îl numea „ om după inima Lui”, a ajuns pe tron doar dupa 13 ani, după multe respingeri, încercări, persecuţii. Avea ungerea Domnului, dar ungerea nu este suficientă fără a avea caracter . Împăratul Saul avusese ungerea, dar nu a fost pregătit să umble în ea! Cea mai mare încercare a vieţii lui David a fost când în cetatea Ţiclag, întorcându-se de la luptă, a găsit cetatea arsă şi jefuită de amaleciţi, iar soţiile, copiii şi averile dispăruseră. În acele momente, oamenii formaţi de el, au vrut să îl ucidă cu pietre: ”David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toţi erau amărâţi în suflet, fiecare din pricina fiilor şi fetelor lui.” ( 1 Samuel 30:6)
Răspunsul lui David la una dintre cele mai mari dificultăţi din viaţa lui, a arătat ca avea caracterul pregătit pentru a umbla în ungerea Domnului de a fii împăratul Israelului: ”David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui.”( 1 Samuel 30:6)
În cele mai grele momente pentru el – David, „sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui” – a avut tăria să cheme înapoi pe cei ce voiau să îl ucidă cu pietre – la scopul şi viziunea vieţii lor. Această atitudine a inimii Lui – a fost calea care l-a condus spre SALA TRONULU, a destinului lui veşnic, ca rege în Israel și rege în Împărăţia lui Dumnezeu. În mod asemănător, alegerea noastră de a ne încrede în Dumnezeu şi a rămâne credincioşi viziunii Lui, „ planului pe care L-a alcătuit în Sine Însuşi” – pentru noi, soţii noştrii, copiii noştrii, biserica, oraşul şi ţara noastră – ne va determina destinul nostru veşnic de a domni împreună cu El, de a străluci ca strălucirea stelelor: Daniel 12: 3 Cei înţelepţi vor străluci ca stălucirea cerului, şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci.
Isaia 61:10 ”… m-a împodobit cu o cunună împărătească, ca o mireasă împodobită cu sculele ei.”
Termenul original ebraică – pa” ar – a străluci, a înfrumuseţa, a se explica. Genul de cunună pe care o purta o femeie explica cine era ea. În Isaia 61 – cununa împărătească sugerează o podoabă complexă care identifica femeia care o purta drept mireasă şi împărăteasă deopotrivă.
6.LUCRÂND ÎMPREUNĂ CU DOMNUL
Cântarea Cântărilor 7: 10, 11, 12 – ”Eu sunt a preaiubitului meu și dorinţa Lui este pentru mine… Vino, iubitule, haide să ieşim pe câmp! … acolo îţi voi da dragostea mea!”
Destinul nostru este de a fii doriţii Celui care ne doreşte. Nu mai actionezi singură şi nici Domnul nu mai acţionează singur! Acum este lucrarea „ noastră! Nu doar familia mea, nu doar grupul meu de studiu, nu doar biserica mea, nu doar lucrarea mea – ci toate sunt ale Lui şi noi lucrăm împreună cu El, contopiţi cu El, dăriundu-i – timpul energia, talentele, banii – toată dragostea noastră, toata viaţa noastră!
2 Corinteni 12: 15 Şi eu voi cheltui prea bucuros din ale mele şi mă voi cheltui în totul şi pe mine însumi
2 Corinteni 3: 5 Nu că prin noi înşine suntem în stare să gândim ca ceva venind de de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă vine de la Dumnezeu, care ne-a şi făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou.nu al slovei ci al Duhului; căci slova omoară, dar Duhul dă viaţă
1 Corinteni 6 : 17 ”Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El.”
Pentru un creştin imatur, lucrarea este o distragere de la relaţia cu El, dar pentru un creştin matur, lucrarea înseamnă contopirea cu El şi aceasta îl satisface mai mult ca orice recompense sau recunoaşteri din partea oamenilor!
Apocalipsa 19:4-8 ”Şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.” ( Inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor).”