CUM PUTEM ALEGE ASEMENEA MARIEI ”SINGURUL LUCRU CARE CONTEAZĂ” ÎN LUMEA ZBUCIUMATĂ DE FRĂMÂNTĂRI A MARTEI

    Înainte ca Maria să fie persoana care a înţeles că mai important ca orice este timpul petrecut în intimitate cu Domnul a fost acea femeie păcătoasă care a spart vasul de alabastru din care a curs nardul de mare valoare. O inimă zdrobită ne duce mereu în prezenţa lui Dumnezeu.

    Închinarea adevărată este în Duh şi adevăr. În urma zdrobirii, omul din afară este separat de omul din lăuntru. Omul din afară: raţiunea, emoţiile reacţionează în funcţie de împrejurările exterioare, dar omul din lăuntru trăieşte mereu în prezenţa lui Dumnezeu. “Noi nu putem să distrugem toate lucrurile din afară, din lume, dar putem să dărâmăm omul din afară,” spune Watchman Nee. O femeie a cărui timp este atât de limitat, şi este înconjurată cu mii şi mii de probleme fie că este casnică, fie că, merge la serviciu, cu siguranţă nu va putea avea întotdeauna, acel timp special când poate închide uşa şi să nu o mai deranjeze nimeni pentru a sta în prezenţa lui Dumnezeu. Dar dacă este o femeie a cărui om din afară a fost separat de omul din lăuntru, ea poate să meargă cu autobuzul la serviciu şi agitaţia din jur să nu fie o piedică pentru ca ea să stea în prezenţa lui Dumnezeu. O gospodină are multe şi urgente treburi şi primeşte un telefon ca să se roage pentru o cauză specială. Omul ei din afară e preocupat mai departe cu treburi pe care nu le poate amâna: pregătirea mâncării, menajul, copii, etc. Dar duhul ei, dacă a fost separat în urma zdrobirii de omul din afară poate să vină cu uşurinţă în prezenţa lui Dumnezeu. Alteori putem avea timp, sau spaţiul necesar, dar instabilitatea sentimentală specifică femeilor poate fi o piedică. Dacă omul din afară e separat de omul din lăuntru este o mare diferenţă. Este un câştig extraordinar! Dacă numai pentru a putea experimenta acest imens câştig, uitându-mă în urmă îmi dau seama că s-a meritat orice tratament din Mâna Marelui Chirurg!

     Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Sciptura. ( Ioan 7 :38)

    Și cei ce cântă și cei ce joacă strigă: ”Toate izvoarele mele sunt în Tine.” (Psalmul 87:7)

    Watchman Nee, explică aceasta în cartea ”Eliberarea Duhului”: Cum forţa noastră fizică e limitată, tot aşa e cu forţa psihică, forţa sufletului.(a inimii) În domeniul inimii putem avea multe lucruri “în mâini”, conflicte de tot felul între preferinţe şi antipatii, înclinări…Toate aceste sentimente exercită atracţia lor magnetică. Când Dumnezeu îşi cere partea lui de afecţiune, nu-I mai putem aduce nimic, căci s-au epuizat toate resursele afective. Dacă cineva cheltuieşte dintr-o lovitură toate proviziile pe 2 zile, îi va trebui din nou răgaz pentru ca să fie din nou sensibil şi să folosească limbajul potrivit. Astfel, când emoţiile ne sunt irosite cu lucruri fără însemnătate, ele nu mai pot fi puse la dispoziţia lui Dumnezeu decât cu restricţii. Rezultă că atunci când forţa omului exterior e consumată cu multe lucruri pe care le are în mână, Dumnezeu nu-şi poate împlini lucrarea prin intermediul nostru. Nu este nici o ieşire pentru duhul omului, nici pentru  Duhul lui Dumnezeu; omul din lăuntru nu se poate manifesta fiind blocat de rezistenţa omului din afară. De aceea, omul din afară trebuie zdrobit… ”

    Putem fi zdrobiți de disciplina sau de dragostea Lui. Ajută-ne, Doamne să alegem a fi zdrobiți de dragostea Ta. AMIN !

 

TIRANIA URGENTULUI ŞI SINGURULUI LUCRU CARE CONTEAZĂ

„Opriți-vă, și să știți că Eu sunt Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ.” (Psalmii 46:10)  ” a ştii” – ebraica – ” yada” – descrie cea mai intimă formă a cunoaşterii ( are loc în actul unirii intime dintre soţ şi soţie (Genesa 4:1: „După aceea a cunoscut Adam pe Eva, femeia sa”).

„Principala noastră problemă nu este că suntem foarte răi, ci aceea că suntem foarte ocupaţi. ” – acesta a fost răspunsul jurnalistului Thomas Merton la întrebarea: „Care consideraţi că este cea mai răspândită boală spirituală a timpului nostru?” ”
Spunea un mare autor creştin: ” Vieţile noastre par adesea niste valize arhipline, gata să pocnească. De fapt, întotdeana avem sentimentul că am rămas în urmă. Avem senzaţia supărătoare că nu ne-am terminat toate treburile, că nu ne-am împlinit toate promisiunile, că nu ne-am realizat toate obiectivele; întotdeauna există ceva de care trebuia să ne amintim, să spunem, să facem…”
„Marta era împărţită cu multă slujire, a venit repede la El. ” ( Hristos) ( Luca 10:40)  Marta era în aceeaşi casă cu Hristos, dar de fapt erau în două lumi diferite din pricina celor 2 mari diagnostice spirituale: TIRANIA URGENTULUI şi STOARCEREA DE ENERGIE INUTILĂ.

Un om este înzestrat de Dumnezeu cu energia de a face doar voia Lui. Nu era neimportant ce făcea Marta: decorarea mesei, pregătirea ei, ci priorităţile alese greşit.
„Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi şi te frămânţi tu! ( Luca10:41)
Termenul folosit de Hristos când o mustra e Marta este ” merimnao” şi înseamnă minte împărţită” („merizo”- a împărţi+ nous -” mintea „.

„Maria s-a aşezat jos la picioarele Domnului şi asculta cuvintele Lui… UN SINGUR LUCRU TREBUIEŞTE MARIA ŞI -A ALES PARTEA CEA BUNĂ CARE NU I SE VA LUA” ( Luca 10:42)

Faptul că Maria stătea la picioarele Domnului – nu era o simplă descriere a poziţiei ei în cameră. Este exprimarea faptului că Maria a luat decizia fundamantală a vieţii ei. A sta la picioarele cuiva era expresia tehnică din vechime care indica relaţia dintre un discipol şi un rabin.

Ajută- ne, Doamne să alegem mereu SINGURUL LUCRU CARE CONTEAZĂ.

Amin!

Conferinţa pentru pregătirea Convenţiei anuale a Bisericilor Române din U. S. A. şi Canada

 

    În biserica First Romanian Pentecostal Church împreună cu soţiile pastorilor prezente la Conferinţa pentru pregătirea Convenţiei anuale a Bisericilor Române din U. S. A. şi Canada. Vă mulţumim tuturor care v-aţi rugat pentru această întâlnire ce a fost o minunată biruinţă spre slava lui Dumnezeu şi zidirea Bisericii Sale. Vă mulţumim pentru rugăciunile speciale de binecuvântare şi protecţie pentru pastori şi lideri şi familiile acestora.

    “Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, cari vă cîrmuiesc în Domnul, și cari vă sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor.Trăiți în pace între voi.”(1Tesaloniceni 5:12-13)

 

Câteva gânduri din tema: „Întoarcerea la dagostea dintâi”:

Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru revărsarea de ungere a Duhului din această seară, pentru inimile deschise ale femeilor de a se întoarce spre dragostea dintâi în relaţia cu Iubitul inimii noastre – Isus Hristos.
Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru frumuseţea Bisericii Betania, a surorilor şi fraţilor cu inima plină de iubirea lui Hristos. Întotdeauna ospitalitatea lor a fost o mare încurajare şi binecuvântare pentru noi.
Câteva gânduri din tema: „Întoarcerea la dagostea dintâi”:
Diagnosticul spiritual pus de Isus Histos bisericii din Efes este asemănător cu diagnosticul stării interioare a Martei, sora Mariei. Marta era împărţită cu multe treburi (distrasă) şi nu mai avea timp şi energie „pentru singurul lucru care contează cu adevărat, pentru partea cea bună care nu se va lua niciodată”, adică – a sta la picioarele Domnului şi a asculta Cuvintele Lui (poziţie ce indică hotărârea de dedicare a vieţii ei ).“
„Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi; că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și i-ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui meu, și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta, este că ți-ai părăsit dragostea dintîi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut; pocăiește-te, și întoarce-te la faptele tale dintîi. Altfel, voi veni la tine, și-ți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești.”
Apocalipsa 2:2-5 VDC
Tirania urgentului, lucrurile care ne storc inutil energia, lucrurle materiale, îngrijorările, emoţii, rniă nevindecate etc. ne pot distrage de la singurul lucru care contează cu adevărat şi pentru care noi trăim. Marta este preocupată pentru a aduce schimbare lucrurilor exterioare. Dorea ca Hristos să o trimită pe Maria să o ajute în slujire, însă Hristos e preocupat de diagnosticul ei interior.
Mulţi creştini trăiesc zilnic un eşec tehnic, o înşelăciune – aceea care spun că au timp mai târziu să se întâlnească cu Hristos care în fiecare dimineaţă vine la o întâlnire cu ei. Maria şi Marta – erau în aceeaşi casă cu Hristos, dar erau de fapt în doua lumi diferite.
Înainte ca Maria să fie acea femeie care stătea şi asculta Cuvintele Domnului – a fost femeia cucerită de dragostea lui Hristos, capabilă să treacă peste orice tipare legaliste mozaice şi prejudecăţi pentru a sparge vasul de alabastru şi a uda cu lacrimile ei picioarele Domnului ….şi a le şterge cu părul capului ei. Mariei i se iertase mult şi de aceea avea inima plină de pasiune clocotitoare pentru Dumnezeu. Tuturora ni s- a iertat mult şi majoritatea înţelegem aceasta însă trebuie sa întelegem că avându- L pe El în noi care este ,,Dragoste”- avem şi poteţialul de a iubi mult, de a fii în clocot pentru El. Bisericii din Laodicea, Domul îi dă diagnosticul şi soluţia pentru vindecarea stări interioare: „Știu faptele tale: că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. Pentrucă zici: „Sînt bogat, m-am îmbogățit, și nu duc lipsă de nimic“, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi dela Mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești; și haine albe, ca să te îmbraci cu ele, și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale; și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii, și să vezi.”
Apocalipsa 3:15-18 VDC
Rugăciunea Preaiubitului din Cântarea Cântărilor capitolul 1 este : ” Trage- mă după Tine şi haidem să alergăm” ! Şi Impăratul a dus- o în odăile Lui. Puterea Lui de atracţie este puterea noastră de a alerga împreună cu El. Să ne rugăm mereu: Doamne, atrage- ne spre Tine, vrem să fim una cu Tine, cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El! ”
O concluzie a Iubitei din Cântarea Cântărilor este aceasta: ” Preaiubitul meu este al meu şi eu nu mai sunt!” Este o dragoste care duce la identificarea cu persoana iubită! Aceasta este dragostea dintâi!
Moise a cerut să vadă slava lui Dumnezeu. S-a identficat cu slava Lui. Maria stătea jos la picioarele Domnului şi Îi sorbea cuvintele – s-a identificat cu Cuvintele Lui! Ioan- stătea cu capul sprijinit pe pieptul lui Isus- s- a identficat cu inima Lui plină de iubire, ajungând astfel Apostolul iubirii, cel care a scris prin Duhul : ” “Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, și a trimes pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre.”
1 Ioan 4:10 VDC
Doar aceia care au fost zdrobiţi, cuceriţi de această iubire pot iubi cu dragostea din Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu aşa cum este descrisă in 1 Corinteni 13 este dragostea dintâi, adică dragostea în original nu contrafacută de tiparele oamenilor care judecă, pun etichete …
Dragostea Lui Dumnezeu vindecă, restaurează, dărâmă zidurile ce le putem construi conştient sau nu între noi sau între noi şi El. întodeauna – Preaibitul inimii noastre va găsi cale spre inima noastră dacă tânjim după El: ” Iată-l că este după zidul nostru, se uită pe fereastră, privește printre zăbrele. Prea iubitul meu vorbește și-mi zice: Scoală-te, iubito, și vino, frumoaso! Căci iată că a trecut iarna; a încetat ploaia, și s-a dus. Se arată florile pe cîmp, a venit vremea cîntării, și se aude glasul turturicii în cîmpiile noastre. Se pîrguiesc roadele în smochin, și viile înflorite îşi răspîndesc mirosul. Scoală-te, iubito, și vino, frumoaso.”Cîntarea cîntărilor 2:9-13″
Cea mai minunata revelaţie în odăile intimităţii, ale iubirii adânci între noi şi Dumnezeu este concluzia Preaiubitei dn Cântarea Cântărilor:” sunt neagră, dar sunt frumoasă”, adică am valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că aşa mă vede El… am potenţialul de a iubi cu dragostea dintâi pentru că El m-a cucerit şi în odaia de ospăţ “El m’a dus în casa de ospăț, și dragostea era steagul fluturat peste mine.”
Cîntarea cîntărilor 2:4 steag – ” dagal” ( original ebraică) – ” a ieşi în evidenţ㔑) .
In urma faptului că ne întoarcem la acea dragoste prin care ne idenificăm cu Preaiubitul nostru, nu vom mai vorbi despre lucrarea mea, grupul meu de studiu, biserica mea… etc… Ele nu sunt ale noastre doar….Sunt ale Lui si noi suntem ai Lui! Aceasta este lucrarea autentică pentru Impărăţia lui Dumnezeu – când fiind uniţi cu El- îi dăruim Lui toată dragostea noastră!
“Eu sunt a iubitului meu și el mă dorește pe mine. Vino, iubitul meu, să mergem pe câmpie, să ne adăpostim noaptea în sate! Ne vom trezi devreme și vom merge la vii pentru a vedea dacă a înmugurit vița, dacă i s-a deschis floarea și dacă a înflorit rodiul. Acolo îți voi dărui iubirea mea!”Cântarea Cântărilor 7:10-12 NTR
Viile, satele, câmpiile – sunt simboluri ale câmpului de lucrare. Aceste câmpuri de lucrare pot fii cei din familia noastră, din jurul nostru sau alte misiuni la care El ne cheamă pentru a lucra împreună cu El.
Doamne, ajută- ne să alegem dragostea dintâi! Amin!
Cea mai înaltă formă a revelaţie Bisericii este aceea că este căsătorită cu Hristos. Această revelaţie a umplut şi va umple tot mai mult, ca niciodată în istorie- inimile deschise ale credincioşilor pentru că revenirea lui Hristos este mai aproape ca oricând. Doar această revelaţie a căsătoriei cu Hristos, întoarcerea la dragostea dintâi va fi antidotul împotriva fricii care va domina lumea din pricina puterii celui rău care se va dezlănţui pe pământ pentru că ştie că nu mai are mult. Oamenii işi vor da sufletul de groază din pricina lucrurilor de care vor auzi însă: ” Duhul și Mireasa zic: „Vino!“ Și cine aude, să zică: „Vino!“ Și celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieții fără plată!”(Apocalipsa 22:17 ) Continuă lectura